Fredagsholdet - motionsboksning 1. halvår 2020
Spillere
AH
Ann Hansen
AF
Anne-Grethe Friis-Mikkelsen
BB
Benedicte Boeskov
BM
Birgit Muldbjerg
BP
Birte Pallesen
DS
Dan Spanggaard
IA
Ib Andersen
IK
Ilse Kristensen
IK
Irene Köhler
JB
Jette Bruun
KJ
Kirsten Johansen
KH
Kresten Henriksen
LJ
Lisbeth Jensen
PJ
Poul Jørgensen
PJ
Poul Krogh Jensen
PP
Preben Petersen
SK
Sofie Knudsen
WK
William Kuntze